Novi proizvodi

Pregledajte sve proizvode ovdje!

Akcije

Pregledajte sve proizvode ovdje!

Specijalna ponuda

Šta je "Еko ART Stil" ?

"Еko ART Stil" je način izrade predmeta i uređenje enterijera i eksterijera koji su u skladu sa prirodom. Proizvodi i usluge prepoznatljivi su po svom jedinstvenom obliku.

Dizajn "Еko ART Stil-a"?

Dizajn "Еko ART Stil-a" ima prevashodni zadatak da prepozna prirodni oblik i da ga pretvori u nešto lijepo i funkcionalno što ćemo svakodnevno koristiti. Na taj način ostajemo u vezi sa prirodom bez narušavanja njene ravnoteže.

Zašto "Еko ART Stil"?

Karakteristično za proizvode i usluge "Еko ART Stil-a" je da su materijali koji se upotrebljavaju uglavnom na ekološkoj (prirodnoj) bazi, i kao takvi su poželjni i opšte prihvaćeni.