Novi proizvodi

Pregledajte sve proizvode ovdje!

Akcije

Pregledajte sve proizvode ovdje!

Specijalna ponuda

Šta je "Еko ART Stil" ?

"Еko ART Stil" je način izrade predmeta od drveta koji je u skladu sa prirodom. Proizvodi "Еko ART Stil -a" izrađeni su isključivo od punog drveta iz domaćih šuma i prepoznatljivi su po svom jedinstvenom prirodnom obliku.

Dizajn "Еko ART Stil-a"?

Svaki proizvod "Еko ART Stil-a" je unikat, s obzirom da su godovi na drvetu svaki put drugačiji. Dizajn "Еko ART Stil-a" ima prevashodni zadatak da prepozna prirodni oblik drveta i da ga pretvori u nešto lijepo i funkcionalno što ćemo svakodnevno koristiti.
Na taj način ostajemo u vezi sa prirodom bez narušavanja njene ravnoteže.

Zašto "Еko ART Stil"?

Karakteristično za proizvode "Еko ART Stil-a" je da se pri završnoj obradi ne koriste lakovi, čak ni oni na vodenoj bazi, već isključivo biljna ulja i voskovi. Na ovaj način već pri samoj proizvodnji zaštićeno je zdravlje ljudi kao i okolina jer nema štetnih zračenja i isparavanja kao što je to slučaj kod iverice, iverala, lakiranog medijapana i sl.
S obzirom da su proizvodi "Еko ART Stil-a" zaštićeni biljnim uljima ili voskovima oni imaju mogućnost buduće restauracije, jer ukoliko dođe do oštećenja nije ih teško otkloniti.
Proizvodi "Еko ART Stil-a" su izuzetno dugotrajni, te na svojevrstan način "štede" drvnu sirovinu, a moguće ih je reciklirati jer su biorazgradivi.